AUDIOGRAM – šta je to?

AUDIOGRAM predstavlja grafički prikaz rezultata testa sluha – AUDIOMETRIJE.

AUDIOGRAM je tabela gde donja-horizontalna linija, prestavlja frekventnost* zvuka (izražena u hercima – Hz), a uspravna (vertikalna) linija predstavlja jačinu** tog istog zvuka (izraženu u decibelima – dB). Pogledajte grafik 1 u nastavku teksta.

Audiogram osobe sa određenim oštećenjem sluha na oba uha

Grafik 1

*Frekvence se dele na niske–duboke tonove (do 200 Hz), srednje i visoke tonove (od 2 kHz*).

Niskofrekventni ili duboki zvuci su na primer samoglasnik „O”, tuba ili bas.

Visokofrekventni ili visoki zvuci su na primer suglasnik „S” ili „Š”, cvrkut ptica ili zvuk triangla.

Vizualni pregled raznih zvukova iz okruženja datih po frekvencama i jačini možete videti OVDE.

 

**Tipičan sluh je u fiziološkim granicama < 25 dB.

Prosečni prag sluha između 25-90 dB predstavlja nagluvost.

Gubitak veći od 90 dB predstavlja gluvoću.

*kHz je oznaka za kilo herc I znači da je data vrednost u hiljadama npr. 2 kHz = 2000 Hz

 

Analizirajmo rezultat audiometrije dat na Grafiku 1.

Rezultat predstavljen crvenom bojom, pokazuje da testirano uho (zvaćemo ga „crveno“ uho) dobro čuje zvuke niske frekvencije (od 250 dB) već pri jačini od 15 dB (što odgovara jačini zvuka disanja, šapata decibela ili šuštanja lišća). Istovremeno, sposobnost „crvenog” uha da registruje zvuk opada sa povećanjem frekvence zvuka. Zato, „crveno” uho zvuke visoke frekvence*** – preko 4000 herca, registruje tek ako su glasniji od 60 dB (jačina od 60dB odgovara jačini glasa pri konverzaciji na primer na javnom mestu).

 

Kod osoba koje imaju ovakvo stanje sluha, postoji poteškoća ne samo pri percepciji zvukova iz okoline, već i pri razumevanju govora. Zavisno od tonova koje sadrže, reči bivaju registrovane samo delimično što veoma otežava razumevanje.

Zato je važno da podešavanje aparata i/ili kohlearnih implanata bude takvo da rezultat audiometrije bude LINEARAN AUDIOGRAM, tj. da na grafiku bude što ujednačenijahorizontalnija linija (kao na Grafiku 2, datom u nastavku ovog teksta). To znači da osoba čuje ujednačeno tonove različitih frekvencija (od niskih do visokih), što joj omogućava lakše razumevanje izgovorenih reči. Takođe, bitno je i da ta horizontalna linija rezultata testiranja sluha, na audiogramu bude postavljena na što nižoj vrednosti jačine u decibelima. To, sa druge strane, znači da osoba čuje sve te zvuke i kada su tihi.

Linearni audiogram

Grafik 2.

Korišćeni izvori:

https://en.wikipedia.org/wiki/Audiogram

http://www.asha.org/public/hearing/Audiogram/

http://www.industrialnoisecontrol.com/comparative-noise-examples.htm

http://www.belmedic.rs/Dijagnostika/834/Audiometrija.shtml

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Molimo Vas unesite odgovarajući broj * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Share