NAJČEŠĆA PITANJA

Kao i ljudi, sva oštećenja sluha su slična na jedan, a potpuno individualna na drugi način. Cilj ovog segmenta je da pomogne pri prepoznavanju pitanja na koja biste želeli da saznate odgovor, kao i da vas usmeri ka pronalaženju više informacija na temu koja vas interesuje.

Pitanja su grupisana u devet podkategorija – ovde možete naći i kratak opis fokusa sadržaja svake od njih. Klikom na naziv podkategorije pristupićete postojećim sadržajima.

…o oštećenju sluha
Šta je oštećenje sluha – vrste, tipovi i uzroci. Znaci mogućeg oštećenja sluha kod dece, naredni koraci. Osnovni vidovi terapije i/ili pomagala. Pojašnjenje osnovnih pojmova.

…o kohlearnom implantu
Šta je kohlearni implant – funkcija, ugradnja i performanse. Proizvođači – lokalni i internacionalni kontakti. Pravilno rukovanje implantom, postojeći dodaci, itd.

…o slušnim aparatima
Šta je slušni aparat – funkcija, način nošenja i performanse. Proizvođači – lokalni i internacionalni kontakti. Pravilno rukovanje slušnim aparatom, postojeći dodaci, itd.

…o rehabilitaciji
Vrste rehabilitacije, trajanje, uloga porodice i stručnjaka, saveti i kontakti.

…o socijalizaciji
Socijalizacija dece oštećenog sluha – pristupi, uloga porodice i okruženja, saveti.

…o edukaciji
Edukacija dece oštećenog sluha – pristupi, uloga porodice i okruženja, saveti.

…o Sajberuvcetu
Odgovori na sve što ste nas pitali i što vas interesuje o Sajberuvcetu.

…o pravima i propisima
Postojeća prava i propisi u vezi sa decom oštećenog sluha i njihovim porodicama u Republici Srbiji, procedure, obrasci i pravilnici.

…o alternativnim metodama
Različite neinvazivne metode koje se mogu koristiti da poboljšaju situaciju i maksimiziraju razvoj potencijala deteta – opis, korisne info i kontakti.

Share