Šta su socijalne veštine i kako ih unaprediti?

Kako  dete treba da se ponaša da bi steklo prijatelje? Šta bi trebalo da kaže, a šta da prećuti? Kako da prepozna šalu, cinizam i sarkazam? Kada treba da kaže šta misli, a kada treba samo da ćuti? Kada treba osobu da gleda dok joj/mu se obraća, a kada to i nije neophodno? Kada treba da kaže ono što zna i da pokaže da ga nešto zanima, a kada treba to da zadrži za sebe?

Nema roditelja koji se bar jedanput, ako ne i mnogo puta tokom odrastanja svog deteta nije zapitao hoće li njegovo dete uspeti da se snađe u društvu svojih vršnjaka. Za roditelje dece koje su na bilo koji način van proseka ova tema se često pretvara u manju ili veću noćnu moru. Da li je to sa razlogom ili su u pitanju samo preuveličani roditeljski strahovi?

Odgovori na pitanja sa početka teksta i mnoga druga slična pitanja nalaze se u veštini socijalizacije – nečemu što deca tipičnog sluha uče veoma rano i u interakciji sa vršnjacima. Usvajanje socijalnih veština se bazira na vrlo suptilnim reakcijama, kao što je na primer izraz lica, govor tela i uzdah/drugi diskretni izrazi raspoloženja i tome slično. Deca sa oštećenjem sluha, zbog umanjene sposobnosti da osluškuju, primete i da na odgovarajući način odreaguju na ove društveno prihvaćene interakcije, mogu prolaziti kroz dodatne poteškođe prilagođavanja zajednici u odnosu na druge.

Najnovija istraživanja pokazuju da ovu vrstu očekivane verbalne društvene interakcije deca oštećenog sluha usvajaju sporije od dece tipičnog sluha. Prema rezultatima ovog istraživanja čak značajan broj sedmogodišnjaka još uvek nema socijalne veštine razvijene na nivou četvorogodišnjaka tipičnog sluha.

Poseban izazov za usvajanje imaju sledeće veštine koje spadaju u osnove ponašanja u društvu:

 • Odgovaranje na postavljeno pitanje – kada, koliko, zašto, čije, koga, od koga, itd. Što je pitanje apstraktnije, usvajanje ide sporije.
 • Uzvici/uzrečice – kao na primer: „Ma nemoj! Nemoguće! O bože…Onda…ovaj…” i tome slično
 • Obećavanje – šta podrazumeva koncept obećavanja kada dolazi od samog deteta ili kada njemu druga osoba nešto obećava
 • Prepričavanje – priča o i u trećem licu
 • Dovršavanje rečenica – razumevanje reči, koncepta, apstraktno razmišljanje i kreativnost, a nekada i poznavanje uobičajenih fraza koje se koriste u određenoj situaciji
 • Izvinjenja – svrha izvinjenja, za šta se izviniti i na koji način, a za šta ne i za šta očekivati izvinjenje od druge strane
 • Postavljanje dodatnih pitanja u cilju dobijanja tačnog odgovora i/ili predviđanja – pri igri pogađanja, apstraktno razmišljanje i povezivanje, postavljanje pitanja u vezi sa onim što bi moglo biti rešenje, korišćenje funkcionalnog razmišljanja sistemom eliminacije.
 • Pričanje priče od 4 do 6 slika po odgovarajućem redosledu i/ili osmišljavanje originalne priče – apstraktno razmišljanje, povezivanje radnji i kreativno korišćenje funkcionalnog razmišljanja.
 • Završavanje razgovora – fraze koje se koriste pri završavanju razgovora i/ili suptilne (ne)verbalne naznake da bi razgovor trebalo završiti.
 • Pojašnjavanje zahteva – objasniti detaljnije šta se tačno misli određenim zahtevom i razumevanje instrukcija.
 • Poređenja i suprotnosti – poznavanje različitih pojmova, apstraktno poređenje različitih karakteristika tih pojmova, poznavanje koncepta suprotnost.

Dobra vest je da se detetu može pomoći u učenju ovih veština tako što će porodica i/ili neposredno okruženje ponavljati odgovarajuće izraze pri određenim interakcijama i tako polako podržati dete u usvajanju njihove odgovarajuće upotrebe.

Igranje uloga, tumačenje socijalnih situacija iz realnog života, pa čak i njihovo kreiranje na papiru ili u stvarnosti, predstavljaju neke od mogućih načina kako sa detetom vežbati spontanost u društvenom ponašanju.

Sajberuvce će se u budućnosti detaljnije baviti ovom, za sve nas, veoma značajnom temom. Ukoliko imate primere igara, materijala i predloge/savete kako efikasno raditi sa detetom na poboljšanju socijalnih veština, bilo bi sjajno da nam pišete na office@sajberuvce.org ili da ostavite komentar u nastavku teksta.  

 

 

 

 

Izvori korišćeni pri pisanju teksta:

http://successforkidswithhearingloss.com/social-skill/http://successforkidswithhearingloss.com/wp-content/uploads/2012/09/PragmaticsChristineYoshinaga-Itano.pdf

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Molimo Vas unesite odgovarajući broj * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Share