O procesu nabavke novih slušnih aparata

hearingaidJoš jedna od važnih nam procedura jeste nabavka slušnih aparata. Zato će se Sajberuvce u ovom tekstu baviti samim procesom nabavke – koracima i potrebnom dokumentacijom. O samom izboru slušnih aparata ćemo pričati u jednom od budućih postova.

Bez obzira da li se nabavljaju novi slušni aparati ili je vreme da se zamene stari,  procedura je manje-više ista:

1.Nakon pregleda kod otorinolaringologa (ORL-a) dobija se recept za nabavku slušnih aparata i olive*-OPP obrazac, kao i izveštaj, na kojima piše da je neophodna nabavka novih slušnih aparata i individualnih oliva*. Veoma je važno, dobiti i rezultat najnovije audiometrije deteta radi preciznog štelovanja slušnih aparata

Deca sa kohlearnim implantom na jednom uhu, dobijaju recept za nabavku samo jednog slušnog aparata i olive – na receptu je naglašeno koje uho je implantirano, a za koje uho se nabavlja slušni aparat, kao i sam nivo oštećenja sluha na oba uha.

Obnavljanje aparata i oliva uz učešće RFZO-a (Republičkog Fonda za Zdravstveno Osiguranje) se odobrava na svake dve (2) godine. Nove aparate na recept, uz refundaciju od RFZO-a, je moguće dobiti i pre isteka dve godine.  U tom slučaju ORL koji izdaje recept mora jasno naglasiti šta je razlog – na primer, znatno opadanje praga sluha usled čega postojeći aparati nisu funkcionalni i potrebni su novi. Takođe, može se dogoditi da pre donošenja ocene o opravdanosti propisivanja slušnog aparata, Republički fond, odnosno lekarska komisija zahteva stručno mišljenje o opravdanosti propisivanja slušnog aparata od komisije za vokalno i tonalno audiološko ispitivanje (Pravilnik o medicinsko tehničkim pomagalima*, član 61 – ceo član zakona i više informacija o sastavu komisije možete pročitati ovde).

Uslov za dobijanje naknade od Fonda za aparate i olive je nivo oštećenja opisano Pravilnikom o medicinsko tehničkim pomagalima* (šifre 191 i 187). Naknada po slušnom aparatu je 30.000 dinara + PDV,  a po  olivi 800 dinara + PDV  (Pregled najviših iznosa naknada za pomagala iz RFZO-a**, strana 25 šifra 191 i šifra 187). Procenat oštećenja sluha utvrđen za aparate se odnosi i na olive. U slučaju da je oštećenje sluha utvrđeno za nabavku aparata veće od 70%, pravi se zaseban recept za nabavku individualnih oliva.

 

2. Dobijeni recept i izveštaj nose se u RFZO. Procedura odobravanja traje nekoliko dana. Nakon toga se podiže odobrenje sa kojim se ide po slušne aparate, kao i dokument na kom piše za koliko dana se u RFZO mora doneti potvrda o funkcionalnosti novo-nabavljenih aparata.

Odgovarajuća služba RFZO-a uz pomoć postojećeg sistema prati datume izdavanja odobrenja, kao i da li osoba ima kohlearni implant na drugom uhu – u tom slučaju se odobrava nabavka samo jednog slušnog aparata.

 

3. Sa odobrenjem dobijenim od RFZO-a i sa najnovijim rezultatom audiometrije, dobijenim od ORL-a, ide se kod odabranog distributera po slušne aparate.

Ukoliko je izabrani slušni aparat skuplji od iznosa odobrenog za refundaciju od strane RFZO-a, najbolje je razgovarati sa distributerom aparata da li je moguće da priznaju refundaciju od RFZO-a kao deo iznosa, a da ostatak do pune cene aparata kupac doplati.

Ovakva situacija je rezultat npotpune usklađenosti aktuelnih pravnih akata – ukoliko Vas interesuje da više saznate na ovu temu ili imate svoje komentare, pišite nam na office@sajberuvce.org

 

4. Nakon nabavke i podešavanja slušnog aparata kod odabranog distributera, važno je otići do ORL-a po potvrdu da su novi aparati funkcionalni. Tu potvrdu izdaje ORL koji je i napisao recept za nabavku aparata.

 

5. Potpisana i overena potvrda o funkcionalnosti aparata se, zatim, nosi nazad u RFZO.

Po aktuelnom Pravilniku za nabavku medicinsko-tehničkih pomagala*  pri nabavci novih slušnih aparata, osoba nije obavezna da vrati stare.

 

Sajberuvce se nada da će ovaj tekst biti od koristi onima koji kreću u nabavku slušnih aprata. Ako imate dodatnih pitanja i/ili drugačija iskustva sa nabavkom slušnih aparata, javite nam se!

 

Zahvalnica: Hvala Brankici, mami četvorice preslatkih momaka Nikole, Aleksandra, Ivana i Jovana što je podelila svoje iskustvo nabavke slušnih aparata sa Sajberuvcetom – značilo nam je pri pripremi ovog teksta! Hvala i kolegama iz Audiovox-a na dodatnim informacijama.

 

*Pravilnik o medicinsko tehničkim pomagalima, kaže:“ Osigurana lica uzrasta do 18 godina: sa obostranim trajnim gubitkom sluha koji je na jednom uhu veći od 40DB, koji obuhvata najmanje dve ispitivane frekvencije govornog područja od 1000-4000Hz, ima pravo na dva slušna aparata ako se na taj način omogućava uspešna rehabilitacija sluha i razvoj govora (za svako uho poseban).”- šifra 191, kao i  za individualni umetak (oliva) za ušni kanal – šifra 187:“ Osigurano lice kod koga anatomski uslovi onemogućavaju korišćenje standardnih umetaka za ušni kanal, za oštećenje sluha preko 70 DB.“

PRAVILNIK_o_medicinsko_tehnickim_pomagalima_2016

**Pregled_najvisih_iznosa_naknada_za_pomagala_iz_Fonda2016

***Zakon_o_zdravstvenom_osiguranju2016

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Molimo Vas unesite odgovarajući broj * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Share