Ototoksičnost – uzrok oštećenja sluha kod dece

Ototoksičnost se navodi kao jedan od osnovnih rizičnih faktora za nastanak oštećenja sluha kod dece.  Ototoksičan znači „otrovan za uho“ i odnosi se na lekove i preparate kod kojih je dokazano da mogu dovesti do oštećenja sluha.

hearing-loss-causesOtotoksični efekat može izazvati oštećenje unutrašnjeg uha, slušnog nerva, pa čak i centra za sluh i ravnotežu.

Još uvek ne postoji način da se sa sigurnošću utvrdi da li je određeni lek odgovoran za oštećenje sluha kod deteta. Ipak, kod dece koja primaju ili su primala ototoksične lekove, bez obzira na postojanje rizika, dodatna provera sluha nije obavezna – ni kod nas, ni u svetu. Razlog za ovakav stav je nedovoljno validnih istraživanja čiji rezultati bi pokazali neophodnost uvođenja dodatnih testiranja.

 

imagesLista medikamenata koji se najčešće povezuju sa ototoksičnošću izgleda ovako:

 

  • Aminoglikozidni antibiotici, kao što su: gentamicin, tobramicin, kanamicin, streptomicin, neomicin, amikacin, ribostamicin, netilmicin.
  • Diuretici, kao što su: furosemid, bumetanid, torsemid, etakrinska kiselina.
  • Lekovi za tretiranje carcinoma, kao što su: cisplatin, karboplatin, vinkristin
  • I još neki preparati, koji mogu biti štetni na isti način ukoliko se koriste u velikim količinama, kao na primer aspirin.

 

 

Faktori rizika se menjaju zavisno od vrste i/ili kombinacije lekova uključenih u terapiju, njihove količine i trajanja tretmana. Postoji i faktor moguće genetske predispozicije tj. osetljivosti na ototoksične medikamente, što je veoma redak slučaj. Eventualno oštećenje se može javiti na jednom ili na oba uha, a stepen oštećenja varira od veoma blagog gubitka sluha, pa sve do ozbiljnih oštećenja i potpune gluvoće.

Simptomi oštećenja sluha usled ototoksičnosti se mogu pojaviti odmah nakon tretmana tim lekovima, ili postepeno tokom vremena:

  • Slabo razvijen govor
  • Čest izostanak pažnje u interakciji
  • Problemi u školi i/ili otežano učenje
  • Stalno pojačavanje zvuka pri gledanju TV-a ili pri slušanju muzičkih uređaja
  • Neuspeh da isprati i/ili učestvuje u svakodnevnoj konverzaciji ili da odgovori na postavljena pitanja
  • U slučaju najmlađih, izostanak reakcija na glasan zvuk.

U slučaju da roditelj posumnja na oštećenje sluha, važno je lekaru pružiti informaciju o ozbiljnim zdravstvenim stanjima koje je dete imalo, kao i kojim lekovima su bila tretirana. Testovi na koje lekar može uputiti dete su bihejvioralni test (subjektivna procena sluha deteta na osnovu reakcije na zvuk), otoakustične emisije i BERA (sluh se ispituje i „meri” odgovarajućim aparatima).

Ako i uprkos rezultatima određenih testova koji pokazuju da dete dobro čuje, roditelj i dalje ima utisak da problem sa sluhom postoji – najbolje je posavetovati se sa odgovarajućim stručnjakom (ORL, audiolog) i uputiti dete na dodatne testove. Iako se retko dešava, postoje situacije (kao na primer auditivna neuropatija – ANSD) pri kojima je neophodno uraditi detaljnije pretrage da bi se utvrdilo oštećenje sluha i njegova prava priroda.

OtotoxicKao i u slučaju oštećenja sluha iz drugih razloga, rana dijagnostika je i ovde najvažnija – što se pre utvrdi da oštećenje sluha kod deteta postoji, pre će moći da se pristupi njegovom adekvatnom tretiranju i rehabilitaciji.

U toku su istraživanja koja imaju za cilj da ublaže ili čak u potpunosti eliminišu ototoksičan uticaj lekova. Dok se to ne dogodi, važno je biti informisan o eventualnim rizicima tretiranja lekovima prepisanim detetu, ne preduzimati samostalne inicijative bez savetovanja sa lekarom i najvažnije, pažljivo pratiti rast i razvoj deteta.

 

 

 

 

Linkovi korišćeni pri pisanju teksta:

http://kidshealth.org/en/parents/ototoxicity.html

http://www.disabled-world.com/disability/types/hearing/snhl.php

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3460794/

http://www.babyhearing.org/hearingamplification/causes/genetics.asp#1555

http://american-hearing.org/disorders/gentamicin-toxicity/

http://www.asha.org/uploadedFiles/EBSRGentamicin.pdf

http://www.simptomi.rs/index.php/lekovi/1957-aminoglikozidni-antibiotici?jtpl=0&force=0

http://alternativa-za-vas.com/index.php/clanak/article/dobar-sluh#0

http://www.asha.org/public/hearing/Ototoxic-Medications/

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Molimo Vas unesite odgovarajući broj * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Share