Kohlearni i slušni zajedno – dobra kombinacija?

Kohlearni implant je ugrađen našem detetu zato što slušni aparati nisu davali željeni efekat. A onda, nakon što je kohlearni implant aktiviran – dobili smo preporuku audiologa da dete treba da nastavi da nosi slušni aparat na neimplantiranom uhu. Nije nam bilo jasno zašto, kad se već pokazalo da mu aparat ne pomaže – ili smo mi bar tako mislili?

Ispostavilo se da nošenje slušnog aparata na neimplantiranom uhu može doneti višestruke koristi Sajberuvcima. Prednost takozvanog “balansiranog” slušanja na oba uha može značiti:

  • Bolju lokalizaciju izvora zvuka, što je inače jedan od glavnih izazova osobama implantiranim samo sa jedne strane. Korišćenjem implanta na jednom i aparata na drugom uhu, mozak uspeva da na osnovu vremena potrebnog zvuku da stigne do jednog i drugog uha, preciznije proceni sa koje strane je taj zvuk došao.
  • Bolje razumevanje govora – posebno u buci
  • Prirodniji zvuk
  • Lakše i bolje prepoznavanje zvukova i glasova
  • Kvalitetnije slušanje muzike, a tu je i …

…Stalna stimulacija nervnih slušnih puteva na neimplantiranom uhu

Ovo je posebno važno za sve koji imaju ikakve ostatke sluha na neimplantiranom uhu, uključujući i one kojima sluh opada vremenom (progresivan gubitak sluha).

Bez obzira što se čini da sa aparatom neimplantirano uho ne postiže ama baš nikakvo praćenje i razumevanje govora, zvučni signali pojačani uz pomoć slušnog aparata će održavati slušne puteve aktivnim. Stalna stimulacija puteva sluha – od kohlee, preko slušnog nerva, do centra za sluh u mozgu, bitna je zbog uspešnosti budućih tretmana koji bi mogli biti rađeni na neimplantiranom uhu, kao što je drugi kohlearni implant ili tome slično. Bolja pripremljenost slušnih puteva pomoći će i u boljoj rehabilitaciji govora i sluha sa eventualnim novim aparatima i implantima u budućnosti.

Pitali smo naše stručnjake, kakvo je njihovo mišljenje na ovu temu?

“Binauralno slušanje ima brojne prednosti zahvaljujuci fenomenu sumacije gde se jačina zvuka povećava za 6 db ako se sluša na oba uva. Omogućena je lokalizacija izvora zvuka. Značajno se poboljšava razumevanje govora u bučnom okruženju što je izrazito bitno u školi” – kaže dr Branka Mikić, načelnica Odseka za audiološku rehabilitaciju Klinike za ORL i MFH Kliničkog centra Srbije.

Dr Mikić navodi još i to da je u saradnji sa surdoterapeutkinjom mr Danicom Mirić radila istraživanje kod dece sa kohlearnim implantom – sa i bez slušnog aparata, gde je svako dete bilo samo sebi kontrola i dobile su značajnu prednost binauralnog slušanja. “Naš stav je uvek upotreba aparata na neoperisanom uvu da bi se stimulisale obe polovine mozga.” – zaključuje dr Mikić.

I dr Jovana Ječmenica, sa Insituta za majku i dete , podvlači osnovne mogućnosti koje bimodalno slušanje može doneti:”Bimodalno slušanje postoji kao mogućnost to jest, kao pomoć u orijentaciji u prostoru. Bimodalno slušanje je tu i u funkciji stimulacije drugog uva i konzerviranja slušnih puteva za eventualnu bilateralnu implantaciju. To je smisao bimodalnog slušanja. Pomoć u razumevanju govora se ne očekuje realno jer je obično reč o teškom do dubokom oštećenju sluha, osim u slučajevima dobrih slušnih ostataka na drugoj strani.”

Koliko će slušni aparat na neimplantiranom uhu doprineti boljem i prirodnijem iskustvu slušanja, vrlo je individualno.

Ipak, značajan broj studija potvrđuje da gorepomenuti benefiti postoje. Neka poboljšanja su lako merljiva, dok su druga više kvalitativna – ljudi prijavljuju subjektivan osećaj poboljšanja, što u slučaju percepcije zvuka nije nikako za zanemarivanje.

Nije sve ni bez izazova…

Da, deca mogu bolje da čuju tako što će slušati na oba uha makar i na različit način. Međutim, pri bimodalnom slušanju javljaju se i brojni izazovi. Bimodalno slušanje je kombinovanje različitih vrsta slušanja, u ovom slučaju elektronskog – preko kohlearnog implanta i akustičnog – preko slušnog aparata.

Naš mozak drugačije „čuje“ zvuk koji dolazi od strane električnog kohlearnog implanta i isti taj zvuk koji dolazi od strane akustičnog slušnog aparata.

Dalje, vreme prenošenja zvuka od jednog uha do mozga nije isto kao vreme prenošenja tog istog zvuka od drugog uha do mozga. Ta razlika se može osetiti kao eho. Taj efekat eha sam primetila kod mog Sajberuvceta neposredno po istovremenom uključivanju i aparata i implanta – zadate slogove kao što su:“ta“, „ja“ i tome slično, ponavljao je kao: „ta-ta“, „ja-ja“. Taj efekat eha, u našem slučaju, trajao je nepun minut i onda je prestao.

Takođe, mogu se javiti značajne razlike u visini, boji i/ili jačini zvuka koji stiže do mozga sa različitih strana.

Način da se lakše i brže dođe do stapanja takozvane fuzije signala sa kohlearnog i slušnog aparata jeste dobar bimodalni fiting.

Bimodalni fiting predstavlja istovremeno tj. simultano podešavanje oba pomagala koje dete koristi.

Kako to postići u zemlji Srbiji?

Strpljenjem i upornošću.

Prvo radite audiometriju oba uha – uha sa kohlearni implantom i ostataka sluha neimplantiranog uha.

Sa tom audiometrijom odete kod zastupnika slušnih aparata – najbolje je odabrati tri različite kuće, dobrog renomea. Ponesete sa sobom audiogram i povedete svoje Sajberuvce.

Zatražite da dobijete aparate na probu, na šta imate pravo – pročitajte više o tome ovde.

Zatražite da slušni aparat podese prema najnovijem audiogramu koji ste doneli imajući na umu i nivo sluha sa kohlearnim. Već pri samom podešavanju, videćete ko koliko parametara uzima u obzir, kao i ko koristi koje metode i programe za podešavanje aparata.

Nakon podešavanja, sa terapeutom deteta pratite rezultate i testirajte sluh deteta. Ne zanemarujte i vaš subjektivan utisak kao roditelja, ipak vi sa detetom provodite najviše vremena i znate finese u ponašanju.

I konačno, odaberite aparate koji najviše odgovaraju vašem Sajberuvcetu.

Iskustvo slušanja kohlearnim implantom i slušnim aparatom 

Pitali smo i jedno Sajberuvce kako je u njenom slučaju izgledalo privikavanje na bimodalno slušanje kohlearnim implantom i slušnim aparatom.

Katarina, od milošte Kaća (11 godina), je početkom ove godine dobila kohlearni implant. Pre toga je slušala isključivo slušnim aparatima.

Kaća nam je rekla da joj je trebalo oko dve nedelje istovremenog korišćenja novouključenog implanta i slušnog aparata, da bi se oba zvuka stopila u jedan i da ne bi primećivala razliku pri slušanju.

Iako nam se dve nedelje čine kao kratak period, za Kaću su one bile veoma duge i naporne.

Nije bilo pojave eha, niti bilo kakvog doživljaja „duplog“ zvuka.

Naporno je bilo privikavanje na zvuk koji je stizao sa implanta i koji je bio veoma intenzivan – a zvučao je kao robot koji govori usporeno.

U početku, Kaća nije razaznavala glasove – muške i ženske, svi su zvučali isto.

Sa slušnim aparatom je celo iskustvo ipak bilo malo bolje, jer je – kako Kaća kaže, malo ublažilo zvuk koji je stizao sa implanta.

Ipak, svakim danom se situacija menjala na bolje.

Malo po malo, zvuk je postajao prirodniji, a glasovi prepoznatljiviji.

U početku se Kaća više oslanjala na slušanje slušnim aparatom na koji je bila navikla. Međutim, sada kaže da sa kohlearnim bolje čuje i da se na njega sasvim oslanja.

Slušni aparat u drugom uhu joj pomaže da održi pomenuti „balans“ obostranog slušanja, kao i da održi neimplantirano uho stimulisanim.

U Kaćinom slučaju, do sada nije rađen bimodalni fiting i posebno usklađivanje slušanja na dva različita načina – mozak je sam uspeo da sve uskladi.

A vi, šta kažete – kakva su vaša iskustva?

Napomena: Cilj ovog teksta je prvenstveno da edukuje i pruži dodatne informacije. Za sve detaljnije informacije i savete najbolje je da kontaktirate audiologa.

 

Izvori korišćeni pri pisanju ovog teksta:

http://www.eriksholm.com/Research%20Areas/Advanced-Algorithms/amplification/bimodal_hearing.aspx

https://www.boystownhospital.org/knowledgeCenter/articles/Pages/IsTwoBetterThanOne.aspx

http://www.cochlear.com/wps/wcm/connect/uk/for-professionals/sound-connection/bimodal-hearing

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11605945

http://blog.medel.com/whats-the-point-of-bimodal-hearing/

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Molimo Vas unesite odgovarajući broj * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Share