Hoće li preostali sluh Vašeg deteta biti očuvan po kohlearnoj implantaciji?

Vaše dete čuje sa aparatima, ali nedovoljno dobro. Možda će njegov sluh moći da bude regenerisan jednog dana, ali te metode su još uvek u razvoju i neizvesno je kada će biti dostupne. Razmišljate o ugradnji kohlearnog implanta. Razgovarali ste sa lekarom koji Vam je i preporučio ovu mogućnost, ipak jedna od stvari koja Vas najviše brine je – hoće li nakon ugradnje implanta preostali sluh Vašeg deteta biti očuvan i hoće li Vaše dete jednog dana moći da ima koristi od budućih metoda regeneracije sluha?

Ovo je jedan od najčešćih razloga za dvoumljenje roditelja pri donošenju odluke da li detetu koje ne napreduje dobro sa aparatima ili koje napreduje ali progresivno gubi sluh, ugraditi kohlearni implant, kao i da li dete koje već ima kohlearni na jednom uhu i ostatke sluha na drugom neimplantiranom uhu, implantirati sa obe strane (bilateralno).

Detaljnije smo istražili ovu temu i pružamo Vam uvid u trenutnu situaciju.

Nekada se podrazumevalo da će preostali sluh, ako ga ima na strani na kojoj bude ugrađen kohlearni implant, biti žrtvovan zarad kohlearnog. Na sreću, danas je situacija drugačija i šanse se pomeraju u korist očuvanja sluha i to iz dva osnovna razloga:

  • Posebno razvijene hiruške tehnike – takozvane „soft“ (u bukvalnom prevodu sa engleskog, „meke“) tehnike operacije imaju za cilj najmanje moguće oštećenje i remećenje rada ograna sluha pri operaciji, tj. svođenje operativne traume na minimum. Ovo uključuje načine umetanja elektrode u kohleu, napredne instrumente kojima se vrši operacija kao i upotrebu specijalnih supstanci – sve u cilju smanjenja traume pri operaciji. Vodeći proizvođači kohlearnih implanata rade zajedno sa eminentnim stručnjacima na pronalaženju najboljih načina za izvođenje ovakvih zahvata. Posebne obuke na ovu temu se organizuju za hirurge koji vrše kohlearnu implantaciju, a sve u cilju postizanja što boljih rezultata po pacijente.

 

  • Korišćenje atraumatskih elektroda – uzrokuju minimalno oštećenje tkiva pri insertaciji u kohleu. Trenutno na tržištu postoji veliki broj različitih elektroda koje se mogu koristiti za postizanje željenog razultata. Izbor elektrode, između ostalog, zavisi i od građe i dužine kanala kohlee pacijenta (što se može videti na CT skenu), kao i od nivoa očuvanih ostataka sluha i njihove pozicije u kohlei (na kojim frekvencama se nalaze tj. na kom delu kohlee). Atraumatske elektrode su obično tanje, naročito pri vrhu i često kraće od standardnih elektroda koje idu celom duzinom kohlee. Ipak, zbog mogućnosti da i pacijenti sa preostalim sluhom jednog dana izgube te ostatke, fokus testiranja novih tipova atraumatskih elektroda ide u smeru dužih elektroda koje mogu da pokriju celu dužinu kohlee. One će, ukoliko bude potrebno, kod pacijenta moći da stimulišu sve frekvence uključujući i one u najdubljem delu kohlee. Svakodnevno se testiraju novi modeli da bi se postigao što viši stepen individualnog pristupa prema potrebama pacijenta.

Oba ova faktora su veoma važna – sa stepenom očuvanosti neuralnih struktura nakon operacije raste i verovatnoća očuvanja postojećih ostataka sluha.

Postoje još neki faktori koji mogu da utiču na stepen  verovatnoće očuvanja sluha, a zavise od situacije samog pacijenta: koji je uzrok oštećenja sluha,  da li je u pitanju stabilan ili progresivan gubitak sluha, kao i kakva je građa same kohlee.

Verovatnoću uspešnog očuvanja preostalog sluha nakon kohlearne implantacije veoma je nezahvalno prognozirati. Trenutno, javno dostupni izvori informacija, opisuju verovatnoću očuvanja preostalog sluha nakon implantacije brojkama od 18 do čak 100%, u zavisnosti od različitih faktora koji su uzeti u obzir. Jedna od najsveobuhvatnijih studija po pitanju faktora i broja učesnika, pokazala je verovatnoću očuvanja preostalog sluha kod pacijenata kojima je ugrađen kolearni implant do 40%. U istoj studiji, stepen praga očuvanog sluha je bio veći na nižim nego na višim frekvencama.

Očuvani ostaci sluha u budućnosti  mogu biti korišćeni kao osnova za neke napredne tehnologije tretiranja gubitka sluha koje će tek doći. Zbog toga je kompletno očuvanje preostalog sluha pri implantaciji postalo jedan od osnovnih ciljeva implantacije. Ipak, važno je razumeti da nema garancije da će ostaci sluha očuvani nakon implantacije ostati na istom nivou. Vremenom, očuvani prag sluha se može smanjiti ili čak potpuno nestati, zavisno od različitih faktora od kojih mnogi nisu povezani sa samom implantacijom. Ovo je posebno bitno uzeti u obzir kada su u pitanju deca.

Zato je jedan od najvažnijih zadataka nas roditelja da se, pre donošenja konačne odluke, detaljno informišu o svemu što implantacija sa dodatnim ciljem očuvanja preostalog prirodnog sluha može doneti našem detetu. Tako informisani, možemo postaviti sva važna pitanja o plusevima i minusima u otvorenom razgovoru sa stručnjakom, najčešće hirurgom. On će nas najbolje posavetovati o tome šta bi, prema njegovom mišljenju, bilo najbolje rešenje za dete i zbog čega. Konačno, roditelji su ti koji nakon svega donose odluku – zato je važno da naša odluka bude informisana.

Da li ste razmišljali o ovoj temi?

Ako Vam je tekst bio koristan, a nadamo se da jeste, podelite ga sa onima za koje smatrate da će im značiti.

Napomena: Osnovni cilj ovog teksta je generalno informisanje o temi i nikako ne može zameniti savetovanje sa odgovarajućim stručnjacima zarad donošenja konačne odluke o implantaciji.

 

http://www.audiologyonline.com/articles/effects-hearing-preservation-for-cochlear-12078

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4755056/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2946455/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25853614

http://www.medel.com/hearingpreservation/

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Molimo Vas unesite odgovarajući broj * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Share