Da li vam deca rade fizičko u školi? Ili, koje su fizičke aktivnosti OK za dete sa kohlearnim implantom

Nedavno sam na jednom od foruma pročitala pitanje roditelja Sajberuvceta:“ Da li vam deca rade fizičko u školi?“. Prošireno pitanje je kako procenjujemo koje su fizičke aktivnosti OK za naše dete sa kohlearnim implantom? Čime se rukovodimo pri odlučivanju koji stepen i vrstu zaštite ćemo iskoristiti u kojim situacijama fizičkog angažovanja našeg Sajberuvceta?

Zbog svih postojećih varijacija na temu, uključujući tip implanta, različite vrste fizičkih aktivnosti i situaciju samog Sajberuvceta, ne postoji precizno propisana skala rizika primenjiva na sve slučajeve.

Svodi se na to da je odluka – individualna.

U početku je to odluka roditelja – dok je dete malo, a zatim i odluka samog deteta kada bude bilo u prilici da samostalno odlučuje. Treba pravilno proceniti da li se i pod kojim uslovima upustiti u određene fizičke aktivnosti, tj. koliki rizik određene aktivnosti nose, kao i da li dopustiti detetu da u tim aktivnostima učestvuje.

Pravilna procena rizika i eventualne mogućnosti da se na nju odgovori zaštitnom opremom pre nego se detetu zabrani da se aktivnošću bavi je ključna. Niko ne želi da se Sajberuvce oseća dodatno posebno ili onemogućeno zbog svoje situacije, a opet bezbednost je na prvom mestu.

Grubo rečeno, na osnovu nivoa rizika koje nose po kohlearni implant, fizičke aktivnosti možemo podeliti u tri osnovne grupe:

(3) neutralne aktivnosti bez značajnog rizika po osobu sa implantom kao i po sam implant,

(2) aktivnosti koje su OK uz korišćenje dodatne zaštitne opreme i

(1) aktivnosti koje NISU preporučljive za osobe sa kohlearnim implantima.

Osnovni cilj tokom bilo koje aktivnosti je sačuvati glavu od udaraca i rizika od spoljnih uticaja (pritisaka, temperature, električnih pražnjenja, itd) i sačuvati opremu od udaraca, prekomerne temperature, vlage, prašine ili peska, bilo kakvog oštećenja i/ili gubitka, a pri svemu tome se lepo zabaviti.

Sve u svemu, informisan zdravorazumski pristup.

(3) Neutralne aktivnosti bez značajnog rizika po osobu sa implantom kao i po sam implant

Fizičko u školi i školice aktivnosti za mlađu decu
Obavezno unapred popričati sa nastavnikom ili trenerom. Objasniti im situaciju deteta, i predložiti generalan pristup – ili kohlearni ostaje na mestu, ali je zakačen za odeću deteta (trakicom ili na neki drugi način), i/ili se položaj procesora dodatno osigurava trakom za oko glave koja ide preko procesora (specijalno za to osmišljena traka) ili se spoljašnja jedinica uklanja tokom treninga.

Važno je i pristup prilagoditi zavisno od planiranog programa za određeni čas. Na primer, ako su planirani elementi gimnastike, kolektivnih i/ili kontakt sportova – trebalo bi dodatno razmisliti i odlučiti hoće li Sajberuvce učestvovati, u kojoj meri i da li je potrebna dodatna zaštitna oprema. Zato ima smisla i ovaj tekst podeliti sa nastavnicima fizičkog i/ili trenerima, i uz to detetu obezbediti potrebnu opremu.

Takođe, dobro je nastavniku skrenuti pažnju na to da je za Sajberuvca poseban izazov da slušaju i razumeju u prostorima sa velikim stepenom odjeka, kao što je fiskulturna sala, kao i u prostorima u kojima se meša više različitih zvukova – što je neizbežno ukoliko ima više dece na jednom mestu.
Uz ove napomene, obavezno je dati nastavniku i/ili treneru sugestiju kako da efikasno komunicira sa Sajberuvcetom u ovakvim situacijama i uopšte.

♥ Igraonice i sprave na igralištima u parkovima

U nekim tekstovima se može naći sugestija da se deci skida spoljna jedinica implanta na igralištima na kojima su sprave za igranje od plastičnih materijala koji stvaraju statički elektricitet – znate ono, dete se spušta niz tobogan a kosa mu nakon toga stoji u vis. Navedeni razlog je to što bi eventualno statički elektricitet mogao da izazove poništavanje mape implanta. Osim od materijala samih igračaka na igralištu, nivo statičkog elektriciteta zavisi i od okolnih trenutnih vremenskih prilika kao i od materijala od kojih je napravljena odeća deteta – veštački materijali kao što je na primer sintetika, će povećati nivo statičkog elektriciteta koji se stvara u kontaktu sa plastičnim toboganima i drugim igračkama. Generalno, ne bi trebalo da je išta opasno, ali može da bude vrlo neprijatno. Dete bi odjednom prestalo da čuje, jer bi mapa procesora bila poništena, i to bi trajalo dok se ne ode do centra gde se može ponovo učitati mapa. Kažu da su ovakvi slučajevi retki, ali ipak. Dobro je imati na umu da nešto ovakvo može da se dogodi.
Istovremeno, dešavalo se da se magnet spoljašnjeg dela kohlearnog zakači i ostane na nekoj od metalnih igračaka ili sprava na igralištu. Zato je važno uvek pričvrstiti spoljnu jedinicu implanta za odeću deteta, dok se igra na igralištu.

♥ Uobičajene fizičke aktivnosti i bezkontaktni sportovi (na primer: tenis, badmington, trčanje…) Spoljašnja jedinica implanta treba da je fizički osigurana od pada kao i zaštićena od mogućih fizičkih oštećenja nastalih usped eventualnih udara, dodira sa vodom (ako spoljna jedinica nije vodootporna), peskom i tome slično.

♥ Plivanje, snorkling i većina vodenih sportova
Većina vodenih sportova je ok sve dok je spoljašnji deo implanta skinut tj. daleko od vode. Ovo pravilo, naravno važi za modele spoljne jedinice koje nisu vodootporne. Ukoliko dete nosi naočare za plivanje/ronjenje, treba samo obratiti pažnju da guma koja ide oko glave nije prejako stegnuta, posebno u predelu glave gde se nalazi unutrašnja jedinica implanta. Kod jedrenja, veslanja, i sličnih aktivnosti, preporučuje se kaciga.
U slučajevima gde osoba koja nosi kohlearni ima problem i sa ravnotežom, što se događa, te osobe nikada ne bi trebalo da idu na plivanje same. Može se doditi da izgube osećaj za prostor dok su u vodi, tačnije pod vodom i moraju znati kako da odrede u kom pravcu je površina.

♥ Bandži džamping

Nema podataka koji kažu da je bavljenje ovim aktivnostima nebezbedno za osobe sa kohlearnim. Ipak, ove aktivnosti svakako nisu preporučljive bar prvih šest nedelja nakon operacije. U svakom slučaju, pri ovakvim aktivnostima spoljašnju jedinicu treba dobro osigurati od pada ili je jednostavno skinuti.

♥ Oprema za Virtuelnu Realnost
Trebalo bi da se ova oprema može koristiti bez bojazni. Ipak, sa fizičkog aspekta treba obratiti pažnju da traka koja drži opremu na mestu na glavi dobro naleže i da ne steže implant i prostor oko njega. Kvalitet zvuka će možda biti lošiji a mikrofon će možda biti samo na jednoj strani opreme, zato ako imate kohlearni implant treba proveriti da li je mikrofon uređaja na istoj strani na kojoj osoba nosi implant.

♥ Nintendo Wii
Nema rizika za korisnike sa implantima.

♥ Ski liftovi
RF tagovi koji se koriste za otvaranje kapija mogu učiniti da osoba čuje određeni zvuk, ali neće izazvati oštećenje unutrašnje ili spoljašnje opreme.

♥ Igračke koje sadrže magnet
Samo ih ne treba namerno postavljati tako da dodiruju magnet posebno unutrašnje jedinice, jer teoretski bi moglo doći do pomeranja unutrašnjeg magneta.

(2) Aktivnosti koje su OK uz korišćenje dodatne zaštitne opreme

♠ Kolektivni sportovi (kao što su: fudbal, košarka, rukomet, hokej, skvoš…)
Razmislite o tome da uklonite spoljnu jedinicu sistema. Ukoliko postoji rizik od jačeg udarca u glavu (a gotovo uvek postoji rizik od povrede pri udarcu loptom ili pri nezgodnom padu) spoljni delovi implanta bi trebalo skinuti i nositi zaštitnu kapu kao što je na primer „scrum“ kapa – na slici ispod.

♠ Sportovi pri kojima se preporučuje nošenje kacige (biciklizam, jahanje, jedrenje, veslanje, klizanje, vožnja rolera, itd)
Bavljenje ovim sportovima je prihvatljivo. Kaciga će zaštititi mesto kohlearnog implanta od bilo kakvog udarca. Važno je da kaciga bude kvalitetna. Ukoliko je moguće, treba ostaviti spoljni deo kohlearnog ispod kacige. Tako će dete i čuti i biti zaštićeno.
Najbolje je probati različite vrste kaciga i videti koja najbolje odgovara Vašem detetu po udobnosti i nivou zaštite koju pruža. Ovde treba obratiti posebnu pažnju na to kako kaciga naleže na implant, da li ga pokriva – što bi trebalo da bi bio zaštićen, i ako da da li ga ne pritiska, kao i okolno tkivo. Da biste bi 100% sigurni u svoj izbor, najbolje je pre konačne odluke posavetovati se sa ovlašćenim predstavniko marke kohlearnog implanta koji nosi Vaše dete.

♠ Gimnastika
I kod gimnastike, treba biti oprezan. „Scrum“ kapa može obezbediti određeni nivo zaštite. Ipak, savetuje se uklanjanje spoljašnjeg dela implanta.

♠ Ronjenje
Rizici bavljenja ronjenjem kod osoba sa kohlearnim implantom su najviše povezani sa pritiskom, nošenjem tesne ronilačke opreme, odela i maski, kao i sa drugim medicinskim rizicima. Generalno, raličiti modeli kohlearnih implanata mogu imati potvrdu o bezbednosti na različitim dubinama. Ipak, 10 metara je neka gornja granica za koju se može reći da je ok.
U slučaju ronjenja sa ronilačkih čamaca i platformi, postoji rizik od udarca u glavu pri uskakanju u vodu a zavisno od visine na kojoj se platforma nalazi.

♠ Let padobranom, paraglajding i slične aktivnosti
Svakako bi se trebalo uzdržavati od ovih aktivnosti bar prva tri meseca nakon operacije, a nakon toga bi trebalo proveriti sa ORL specijalistom i sa ovlašćenim zastupnikom proizvođača Vašeg kohlearnog implanta koliko je bezbedno upustiti se u ovakvu aktivnost imajući kohlearni implant. U svakom slučaju, spoljna jedinica bi trebalo da je skinuta i obavezno je imati kacigu na glavi.

(1) Aktivnosti koje NISU preporučljive za osobe sa kohlearnim implantima

Kontaktni sportovi (na primer: boks, kik-boks, ragbi i hokej na ledu…)
Korisnicima kohlearnog implanta se ne preporučuje učestvovanje u sportovima i aktivnostima uopšte pri kojima su fizičke povrede, veliki pritisci i jači udarci u glavu vrlo verovatni ili pak neizbežni.

Borilački sportovi koji zahtevaju bacanje i padanje
Pri ovakvim aktivnostima postoji značajan rizik od jačeg udarca u glavu koji bi mogao dislocirati i/ili oštetiti implant. Zato se ovakvi borilački sportovi ne preporučuju osobama sa implantima.

♦ Ekstremne vožnje u zabavnom parku
Vožnje koje uključuju velike brzine i dejstvo ekstremnih sila mogu da dovedu do pomeranja unutrašnjeg dela implanta i zbog toga se ne preporučuju. Rizik da se ovako nešto dogodi je najveći šest meseci po operaciji, u nekim slučajevima čak i duže. Savetuje se uklanjanje spoljašnjeg dela implanta ukoliko postoji ikakav rizik da on može ispasti/odleteti tokom vožnje. Nemoguće je napraviti procenu prihvatljive brzine i/ili „g sile“ koja bi bila prihvatljiva za takve vožnje, jer osim same brzine i drugi faktori utiču na formiranje konačne sile na ovim uređajima.

Lično iskustvo
Slobodno se bavimo svim bezkontaktnim aktivnostima, procesor nam je UVEK pričvršćen za odeću. Imamo tu sreću da se ne znoji mnogo, pa ga ne skidamo tokom treninga atletike.
Kacigu smo nabavili, tu je za vožnje.

Kakva su Vaša iskustva? Da li Vaša deca rade fizičko i u kom obimu – sa procesorom ili bez? A bave li se sportom i ako da, kojim? Da li i na koji način pričvršćujemo procesor? Koju zaštitnu opremu koristite?

Napomene:
• Aktivnosti navedene u tekstu su samo primeri, ali ne i potpuna lista. Jednostavno, zbog različitosti i varijablama u samim aktivnostima kao i individualnih situacija svakog ponaosob, nemoguće je dati definitivnu sugestiju ili čak pismenu potvrdu da li je u redu da osoba sa kohlearnim implantom učestvuje u određenoj aktivnosti , i ako da pod kojim tačno uslovima. U slučajevima u kojima profesionalna organizacija ili nastavno telo zahteva bilo kakvu vrstu pismenog pristanka i/ ili detaljnijeg uputstva u pismenoj formi, preporučuje se da roditelj ili staratelj Sajberuvceta, potvrdi da je svestan postojećih rizika i da ih prihvata u okvirima postupanja prema uputstvu na koje se poziva.
Pojedini proizvođači kohlearnih implanata i/ili njihovi lokalni predstavnici će biti u mogućnosti da pruže detaljnije informacije za svaki slučaj ponaosob, zato je svakako preporučljivo kontaktirati ih pre upuštanja u bilo kakav rizik ili potpisivanja pismenog pristanka za učešće deteta u istim. Isto važi i za konsultacije sa audiologom, koje će svakako biti od koristi. Ipak, nije za očekivati da će u večini slučajeva proizvođači i/ilinjihova predstavništva moći da pruže bilo šta više od sugestija kojima se treba rukovoditi.
Isto važi i za određene vidove zaštite i zaštitne opreme – najviše informacija je moguće dobiti iz ličnog iskustva i uspešnih praksi drugih roditelja Sajberuvaca koji su se već suočavali sa sličnim dilemama.
• Potrudite se da implant bude stalno suv, bez peska ili prašine.
• Implant je posebno osetljiv prvih šest nedelja nakon ugradnje to jest, nakon operacije. Za to vreme treba obratiti posebnu pažnju.

Izvori korišćeni pri pisanju teksta:
http://www.bcig.org.uk/wp-content/uploads/2014/12/BCIG-safety-document-2014.pdf

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Molimo Vas unesite odgovarajući broj * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Share