Da li su magnetna rezonanca i rendgen bezbedni za osobe sa implantima?

Nismo ni svesni koliko se tretmana u današnjoj medicini zasniva na korišćenju različitih vrsta energije, kao ni kako i u kojoj meri te energije utiču na kohlearni implant i onog ko ga nosi (kohlearni ili bilo koji drugi implant, kad smo već kod toga).

Ovonedeljna tema su tretmani kojima Sajberuvce može biti izloženo – pod određenim uslovima, kao i tretmani koji ne nameću nikakva ograničenja osobama sa kohlernim implantima. U pitanju je nastavak teme od prethodne nedelje kada sam pisala o tretmanima koji nikako nisu preporučeni Sajberuvcima za korišćenje – zvaćemo ih „crveni” tretmani.

Prateći „semafor” analogiju „žuti” tretmani su oni koji su mogući, ali uz oprez. Takvi su upravo:

Magnetna rezonanca

Veoma zastupljena u savremenoj dijagnostici, magnetna rezonanca (na engleskom MRI) je bezbolna , izuzetno efikasna metoda pri utvrđivanju anomalija i oštećenja najfinijih nervnih struktura unutrašnjih organa i tkiva, a nije štetna.

Ipak, za osobe sa kohlearnim implantima (i bilo kojim drugim implantima) magnetna rezonaca je pregled koji može da predstavlja ozbiljan rizik zbog korišćenja magneta i magnetnih polja u procesu dijagnostike.

Zato magnetnoj rezonanci treba pristupiti sa najvećim oprezom.

Trenutno na tržistu postoji veliki broj različitih tipova kohlearnih implanata, od kojih svaka serija ima svoje karakteristike kompatibilnosti – mogućnosti ili nemogućnosti korišćenja, sa uređajima za pregled magnetnom rezonancom.

Neki implanti su kompatibilni sa određenim tipovima uređaja magnetne rezonance. Drugi implanti se mogu učiniti kompatibilnim uz manje hiruške procedure. A postoje i oni koji ninakoji način ne mogu biti prilagođeni procedurama magnetne rezonance.

Treba imati na umu i da postoji period neposredno nakon implantacije tokom kog nikako ne bi trebalo koristiti magnetnu rezonancu, čak i ako je tip ugrađenog implanta kompatibilan sa njom.

Zbog svega gorenavedenog, praktično je nemoguće dati generalne sugestije po pitanju kompatibilnosti kohlearnih implanata sa magnetnom rezonancom – prethodna provera mogućnosti i uslova korišćenja magnetne rezonance sa proizvođačem vašeg kohlearnog implanta ili njegovim ovlašćenim distributerom je neophodna.

Prilikom provere, najbolje je tražiti od proizvođača ili distributera vaše marke kohlearnog implanta da vam izda pisanu preporuku koju ćete odneti osoblju koje vrši magnetnu rezonancu – da bi bili upoznati sa mogućnostima i eventualnim rizicima.

A koji su to osnovni rizici pri korišćenju magnetne rezonace?

Osim što prisustvo kohlearnog implata može negativno uticati na oštrinu samog snimka magnetnom rezonancom, izlaganje ovom pregledu (a bez prethodnog odobrenja od strane proizvođača implanta kog pacijent ima) , može dovesti i do oštećenja samog implanta  ili još gore, do povređivanja samog pacijenta usled dejstva magnetnih i električnih struktura unutrašnje jedinice implanta.

Ovi efekti se ne mogu izbeći uklanjanjem spoljne jedinice kohlearnog implanta.

Iz pomentih razloga se osobama sa kohlearnim implantima ne savetuje čak ni boravak u blizini uređaja za magnetnu rezonancu – bez obzira da li su u funkciji ili ne.

Ista pravila važe i za nuklearnu magnetnu rezonancu koja se ponekad koristi u svrhe istraživanja u naučnim centrima.

Na ovim linkovima možete pronaći više info o kompatibilnosti različitih vrsta kohlearnih implanata sa magnetnom rezonancom, ali je opet treba naglasiti – neophodno se pre pregleda magnetnom rezonancom konsultovati sa proizvođačem / ovlašćenim distributerom implanta koje vaše dete ima i tražiti mu pismenu izjavu o tome koju vrstu pregleda magnetnom rezonancom je bezbedno vršiti.

http://www.medel.com/us/cochlear-implants-mri-safety

http://www.cochlear.com/wps/wcm/connect/au/home/discover/cochlear-implants/the-nucleus-6-system/cochlears-implant-portfolio/mri-compatibility

https://www.advancedbionics.com/content/advancedbionics/us/en/home/professionals/mri-safety.html

Ovde možete naći više info o samoj magnetnoj rezonanci i uređajima kojima se vrši:

http://euromedic.rs/pregledi/magnetna-rezonanca-mr/

http://euromedic.rs/pregledi/magnetna-rezonanca-u-neuroradiologiji/#sthash.0OyoQ33W.dpuf

Ultrazvuk

Pri trazvučnim pregledima se koriste zvučni talasi visokih frekvencija za “uslikavanje” trenutnog stanja organa unutar organizma. Ultrazvuk ne koristi nikakvu rstu zračenja i zato je osnovna metoda koa se oristi pri kontrolisanju fetusa. Takođe se naziva i sonografija.

Ultra zvučni pregledi ne bi trebalo da predstavljaju ikakav značajan rizik po kohlearni imlant kao ni po osobu koja ga nosi.

Ipak, ni ove preglede ne bi trebalo obavljati u neposrednoj blizini kohlearnog implanta. Takođe, preporučljivo je ukloniti spoljašnju jedinicu kohlearng implanta pri ultrazvučnom pregledu.

TENS aparati

Iako su u pitanju električni aparati slabog intenziteta koji se koriste za umanjivanje bola (na primer pri fizioteraiji ili sličnim tetmanima), korišćenje TENS uređaja bi trebalo da je ok ukoliko se ne primenjuje u području glave. Ipak, i pre ovih tretmana posavetujte se sa vašim proizvođačem /  ovlašćenim zastupnikom poizvođača za kohlearni implant.

Rendgen

Osobe sa kohlearnim implantom mogu ići na rendgen, samo je važno spoljašnji procesor skinuti, isključiti  držati što dalje od opreme za rendgen.

 

Gama kamera

I u slučaju snimanja gama kamerom, važno je ukloniti spoljašnju jedinicu implanta.

Elektroliza (ili elektroepilacija)

Korsti se pri uklanjanju dlačica lica. Ne sme se primenjivati na udaljenosti manjoj od jednog  centimetra (1 cm) od delova kohlearnog implanta. Posebno treba obratiti pažnju ukoliko se razmišlja o uklanjanju dlačica obrva elektrolizom, jer je ova regija blizu urašnjih delova kohlearnog implanta. Naravno, obavezno je ukloniti eksternu jedinicu tokom tretmana.

Uređaji za elektronsko umanjivanje bola

Ovakvi uređaji mogu izazvati oštećenje implanta ukoliko se koriste u regiji glave i vrata.

I konačno, „zeleni” tretmani

Oni koji su poznati kao bezbedni za osobe sa kohleanim implantima i bez dodatnih mera predostrožnosti:

  • lasersko uklanjanje malja
  • lasersko tretiranje katarakte
  • korišćenje vaga za određivanje indeksa telesne mase
  • korišćenje vaga za digitalno merenje telesne masti
  • električni češljevi protiv vaški su bezbedni za korišćenje pod normalnim radnim okolnostima
  • skeneri gustine kostiju uključujući DEXA skener
  • mamogrami (ali spoljašnji processor treba da bude uklonjen)
  • Sprave za jačanje stomačnih mišića (na engleskom ‘Abs toners’)

 

Skoro svakodnevno na tržište stižu novi uređaji koji koriste nove tehnologije, od kojih su neke manje ili više primenjive kod osoba sa kohlearnim implantima.

Napomena: Obaveštenost osoblja koje vrši tretmane je verovatno dobra, ali da biste bili sigurni i da biste eliminisali rizik od eventualnih komplikacija, uvek je najbolje pre bilo kakvog tretmana se posavetovati sa proizvođačem ili distributerom marke kohlearnog koji imate vi ili vaše dete. U svakom slučaju, osnovni cilj ovog članka je da informiše, a nikako da zameni konsultacije sa stručnim osobljem.

 

Izvori korišćeni pri pisanju teksta:
http://www.bcig.org.uk/wp-content/uploads/2014/12/BCIG-safety-document-2014.pdf

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Molimo Vas unesite odgovarajući broj * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Share