PRIKLJUČITE NAM SE!

Članstvo se dobija (1) popunjavanjem ONLINE PRISTUPNICE za SAJBERUVCE i (2) uplatom članarine od 1200,00 dinara na godišnjem nivou. Članarina se može platiti u gotovini ili preko računa 170-30025769000-21 sa naznakom ko je uplatilac, kao i da je u pitanju članarina za 2019. godinu.

Svako ko je zainteresovan za tematiku razvoja i maksimiziranja potencijala dece oštećenog sluha kojom se Sajberuvce bavi, ko želi da nam se pridruži, doprinese na pozitivan način i ko može imati benefit od aktivnosti Sajberuvceta – dobrodošao je u članstvo.

Više o aktivnostima udruženja sajznajte ovde.

U pripremi su članske karte koje ce biti date svim članovima Sajberuvceta.
(Statut – članovi 6, 7 i 8)

 

Share