Osvajanje tišine VII – Kako odabrati adekvatne slušne aparate?

Kako odabrati adekvatne slušne aparate?

kako odabrati adekvatne slušne aparate

Kako odabrati adekvatne slušne aparate za malo dete koje još ne zna jasno da kaže ili izrazi šta mu odgovara a šta ne? Na samom početku, tek što se suoče sa oštećenim sluhom svog deteta, roditelji su već u situaciji da moraju što brže da donesu izuzetno važnu odluku o izboru slušnog pomagala koje će njihovo dete nositi. Sa jedne strane, vremena za gubljenje nema, a sa druge strane, tržište je preplavljeno najrazličitijim proizvodima o čijim karakteristikama roditelji najčešće nemaju ni osnovno predznanje.

Svake godine u ovoj oblasti tehnologija napreduje neverovatnom brzinom, poboljšavajući performanse i kvalitet slušnih pomagala do neslućenih razmera. Naravno, u skladu sa tim, i cene se kreću u vrlo širokom rasponu. U našoj državi, po zakonu, određenu sumu novca za slušna pomagala dužno je da pokrije socijalno osiguranje deteta. Dešava se nekada, međutim, da je priroda oštećenja sluha takva da jeftiniji slušni aparati koje pokriva socijalno osiguranje ne omogućavaju optimalnu korekciju sluha koja bi bila moguća sa modernijim, ali i znatno skupljim modelima.

Triput meri…

Situaciju dodatno komplikuje činjenica da svako dete ima specifično oštećenje i da doživljava zvuk na sebi svojstven način. Zbog toga niko sa stopostotnom sigurnošću ne može da pretpostavi kako će neko dete da reaguje na određeni model slušnog aparata. Prilikom ovog izbora svakako su neophodni saveti i sugestije surdologa koji svakodnevno praktično rade sa decom oštećenog sluha. Od njih roditelji treba da saznaju koje karakteristike slušni aparat njihovog deteta neophodno mora da poseduje da bi odgovarao konkretnom oštećenju. Korisno je saslušati i iskustva roditelja čija deca već neko duže vreme koriste slušne aparate. Naravno, presudnu ulogu mora da ima reakcija samog deteta tokom probnog perioda nošenja aparata (proizvođači, uglavnom, omogućavaju probni period od nekoliko nedelja bez obaveze kupovine).

Dok je dete suviše malo ne može samo da opiše kako čuje i nije pozdan saradnik za izvođenje audimoetrijskog testa. U tom periodu, presudnu ulogu u proceni oštećenja sluha imaju rezultati ostalih testova i surdološka opservacija detetovog stanja. Nakon opservacije, terapeut – surdolog, uzevši u obzir sve informacije kojima raspolaže, pravi audiogram na kome je oštećenje izraženo u frekvencijama i u decibelima. Prema tom audiogramu podešavaju se slušni aparati koje će dete nositi. Mora se imati u vidu da je detetu potrebno vreme da se privikne na slušni aparat i da svaka promena, bilo da su u pitanju novi aparati bilo da se radi samo novo podešavanje, zahteva i određenu ponovnu adaptaciju deteta.

Raznoliko tržište – raznolike cene

slider003Na tržištu postoje razičiti modeli slušnih aparata koji po tehničkim karakteristikama pokrivaju i najdublja oštećenja sluha. Postoje, međutim, ogromne razlike, kako u njihovom kvalitetu tako i u ceni. Pri izboru slušnog aparata za dete neophodno je uzeti u obzir činjenicu da je kritičan razvoj govora upravo u najranijem uzrastu. Shodno tome, detetu treba obezbediti što je moguće kvalitetniji zvuk kako bi bilo što bolje stimulisano. Najnovije generacije digitanih slušnih aparata predstavljaju pravu tehničku revoluciju u obradi zvuka, u odnosu na samo par godina starije modele. Treba, međutim, uzeti u obzir i činjenicu da veliki broj karakteristika modernih slušnih aparata deca najmađeg uzrasta jednostavno ne mogu da koriste (wi-fi sistemi, apikacije za mobilne telefone i sl.) pa je bespotrebno davati velike svote novca na njih. Uglavnom svi proizvođači slušnih aparata nude nekoliko cenovnih rangova za svaki model, prilagođenih upravo potrebama i mogućnostima korisnika. Neki proizvođači imaju i posebne pedijatrijske serije aparata namenski prilagođene i optimizovane za dečiju upotrebu.

Šta kada ništa ne odgovara?

Ukoliko dete i pored odgovarajućih slušnih aparata za određeni vremenski period ne pokaže željeni napredak u razvoju govora, roditeljima se obično predlaže razmatranje ugradnje kohearnog impanta. Ova operacija se već godinama uspešno izvodi u većem broju naših ustanova. Detetu se operativnim putem ugrađuje kohlearni implant koji ima zadatak da zameni funkciju oštećenog unutrašnjeg uha. Ukoliko ne postoje još neke kompikacije vezane za slušni živac ili centre u mozgu, kohlearni implant obezbeđuje detetu sa najtežim oštećenjem sluha mnogo kvalitetniji i jasniji zvuk nego što to može i jedan slušni aparat. To, međutim, ne znači da tom detetu neće biti potrebna rehabilitacija govora. Sama mogućnost da čuje zvuke ne znači i da će se detetov govor spontano razvijati. To zavisi od mnogo faktora, a prvenstveno od toga u kom uzrastu se dete nalazi, u kojoj fazi razvoja govora i da li je i koliko vremena propušteno bez rehabilitacije. Kako god, intenzivna rehabilitacija govora je nezaobilazan deo terapije svakog deteta sa oštećenim sluhom bilo da nosi slušne aparate ili ima ugrađen kohlearni implant.

kako odabrati adekvatne slušne aparatePostoje oštećenja sluha, na sreću retka, poput auditivne neuropatije, oštećenja slušnih živaca, oštećenja centralnog nervnog sistema i sl. kada se ni za slušne aparate, ni za kohlearni implant ne može sa sigurnošću tvrditi koliko kvalitetno će pomoći detetu da čuje zvuke. U takvim složenim situacijama, roditelji i stručnjaci moraju još ozbiljnije i detaljnije analizirati detetovo stanje i odmeravati koji izbor će doneti više koristi a manje štete detetu. Kada je u pitanju rehabilitacija ove dece, u zavisnosti od toka i kvaliteta rehabilitacije govora, dobru alternativu svakako predstavlja i učenje znakovnog jezika.

U svakom slučaju, roditelji moraju biti svesni činjenice da je oštećenje sluha još uvek neizlečivo stanje. Ni slušni aparati ni kohlearni implant ne vraćaju izgubljeni sluh niti mogu učiniti da oni koji ih nose čuju jednako kvalitetno kao ljudi čiji je sluh potpuno zdrav. Osnovna svrha slušnih pomagala je da pomažu osobama oštećenog sluha da maksimalno iskoriste svoje takozvane „slušne ostatke“ ukoliko ih ima, kako bi mogli, prvenstveno, da razumeju govor i da se što bolje snalaze u svetu zvukova. Kada je reč o deci koja još ne pričaju, primarna uloga slušnih pomagala je da im omoguće što bolje razumevanje govora. Važno je za roditelje da to shvate, kako ne bi imali nerealna očekivanja i kako bi mogli pravilno da odrede prioritete prilikom odabira slušnih pomagala.

Prethodno – Nastavak

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Molimo Vas unesite odgovarajući broj * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Share